HUSQVARNAS HISTORIA

Namnet Husqvarna kommer från den kvarn vid fallet som redan år 1528 benämndes ’Husquernen’, Husets kvarn. ”Ordet ’hus’ är den medeltida benämningen på en befäst anläggning.” Kvarnen tillhörde försvarsfästet Rumlaborg.

Gevärsfaktoritiden | 1620–1876

Vapensmidestraditionen i Huskvarna kan härledas ända tillbaka till borganläggningen Rumlaborgs tillkomst på 1300-talet, fästningen vars kvarn givit namn åt företaget och staden. År 1620 grundades Jönköpings Gevärsfaktori som ett av fem i landet, av kung Gustaf II Adolf och vapentillverkningen formaliserades. År 1689 anlägger faktoriet ett borrbruk i Huskvarna, vilket innebär god effektivisering, varför verksamheten därefter successivt flyttas till Huskvarna. År 1757 privatiseras faktoriet och byter snart namn till Husqvarna Gevärsfaktori.

När Husqvarna får nya vapenbeställningar år 1867 bildas aktiebolag med namnet Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag. Samtidigt byggs en ny och modern verkstad (dagens museibyggnad) och år 1872 inleds symaskinstillverkning pga minskad vapenproduktion. Två år senare, 1874, startas ett gjuteri. Affärerna går dock dåligt med försäljningsförlust efter första symaskinen och stora investeringar i gjuteribyggnationen. I och med utgången av året 1876 tar beställningar på vapen från försvarsmakten också slut. Husqvarna står inför en svår situation.

Tham-epoken | 1877–1945

Då tillsätts den direktör, som kommer att utveckla företaget till en modern storindustri. Under ledning av Wilhelm Tham inriktar man tillverkningen mot den civila marknaden och de kommande decennierna ser många nya produkter dagens ljus, såsom jaktvapen, kaminer, spisar, cyklar, motorcyklar och hushållsprodukter. Affärerna blomstrar och en av anledningarna är att Tham, som också är brukspatron, även bekostar ett antal samhällsinstitutioner såsom skola, kyrka och bostäder, vilket knyter de skickliga arbetarna till företaget och bruksorten Huskvarna. Dessutom är det brytningstid där urbaniseringen på allvar tar fart. Stora skaror människor lämnar landsbygden för ett liv i städerna, och blir för första gången konsumenter i mer omfattande bemärkelse. Husqvarna axlar med stor självklarhet rollen som produktleverantör för vardagslivets olika delar.

När Wilhelm Tham går bort 1911 har han inte bara fördubblat omsättningen i företaget 35 gånger, utan också varit drivande till att bruksorten blev stad. År 1912 utses sonen Gustav Tham till VD tillsammans med kusinen Wilhelm Göransson och ganska signifikativ för de kommande åren är motorcykelproduktionen, gjuteriverksamheten, samt militärvapentillverkningen under världskrigen. Under åren 1877 till 1946 ökar företagets anställda från ca 180 till ca 6 000. Gustaf Tham lämnar VD-posten år 1946. Vid denna tidpunkt arbetar det ca 4000 personer på fabriken i Huskvarna och totalt 6000 i hela koncernen.

Husqvarna under efterkrigstiden | 1946-1977

För att klara omställningarna efter andra världskriget satsar Husqvarna än en gång mycket hårt på den civila marknadens gryende behov av hushållsartiklar. När Gustav Tham dragit sig tillbaka tar ingenjör Thure Öberg över. Han har bakgrund i dotterbolaget Norrahammars bruk och goda kunskaper på många tekniska områden. Under hans år utvecklas bl a mikrovågstekniken. Folkhemmets framväxt bidrar till nybyggnation av bostäder, som ska inredas och produktionen av spisar, hushållsapparater, tvättmaskiner och kylskåp går på högvarv. Rekordåren på 1950-talet innebär därför en höjning av levnadsstandarden för flertalet människor och till en konsumtionsvåg av aldrig tidigare skådat mått. Mängder av produkter för hem, hushåll och livsstilar tillverkas således på Husqvarna, den ena modellen modernare än den andra.

Under 1960-talet sker organisationsförändring i företaget och vissa produkter försvinner; mest symboliskt är vapentillverkningen som säljs till Förenade Fabriksverken, svenska statens egen vapentillverkare. Det stora järngjuteriet läggs ner 1971, även om järngjutning fortgår i mindre skala för vissa symaskinsmodeller. Företaget byter namn till Husqvarna AB och ny logotype införs 1973.

Husqvarna och Electrolux | 1978-2005

Mot senare delen av 1970-talet blåser mycket kraftiga förändringsvindar och 1977 köper Electrolux upp Husqvarna. Företaget blir därefter ett dotterbolag i Electrolux-koncernen, som under kommande år i stort sett renodlar Husqvarna till att bli ett skogs- och trädgårdsföretag. Detta medför en rejäl omsvängning i produktutbudet och bl a säljer man efter knappt tio år av motorcykeltillverkningen till Italien.

1989 görs sista hagelbössan och så småningom försvinner även symaskinerna från företaget. Man förvärvar också Partner, Jonsereds och en rad amerikanska och kanadensiska skogs- och trädgårdsföretag. År 1999 köps den europeiska delen av det amerikanska företaget McCulloch upp, som bl a tillverkar lättare motorsågar och trimmare.

Ett pånyttfött Husqvarna | 2006-

År 2006 knoppar Electrolux av Husqvarna, som återigen blir eget bolag. Företaget fortsätter på den inslagna vägen med skogs- och trädgårdsbranscherna som sina främsta målgrupper. I januari 2012 byter Husqvarna-koncernen namn till Husqvarna Group, men det juridiska namnet förblir Husqvarna AB.

Idag är Husqvarna-koncernen världens största tillverkare av utomhusprodukter som robotgräsklippare, trädgårdstraktorer, motorsågar och trimmare. Koncernen är också ledande i Europa gällande bevattningsprodukter och är en av de ledande på världsmarknaden inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs via fack- och detaljhandlare i mer än 100 länder. Produktutbudet omfattar både konsumentprodukter och produkter för professionella användare.

Varumärken inom Husqvarna Group

Husqvarna Group består av en rad varumärken som ni kan läsa om här >

I dagsläget används dessutom varumärket Husqvarna av ytterligare fyra bolag:
Viking Sewing Machine (VSM, symaskiner)
Electrolux (vitvaror)
Husqvarna Motorcycles (motorcyklar)
Husqvarna Bicycles (elcyklar).