ARKIV & SAMLINGAR

Husqvarna Museum drivs av Huskvarna Hembygdsförening. Museet uppbär inga allmänna medel, utan är helt beroende av inträdesavgifter och gåvor etc.

Museet åtar sig, i mån av tid och mot avgift, att utföra uppdragsforskning på vapen, motorcyklar och andra föremål. Det kostar 350 kr att söka i arkivet men då får du ett intyg på köpet.

Museet värderar ej föremål.

Prislista

Alla priser inkl. moms

Vapenintyg: 350 SEK
Motorcykelintyg: 350 SEK
Övrig informationsframtagning/ bildframtagning: 400 SEK/timme *

För att vi ska åta oss utfärdande av tillverkningsintyg (vapen och MC) behöver vi fullständiga uppgifter avseende tillverkningsnummer (vapen) och ramnummer och motornummer (MC) samt postadress från beställare.

Vi handlägger endast ärenden som beställs via museets e-post, husqvarna.museum@husqvarna.se eller via museets telefon 036-14 61 62.

Normal handläggningstid är ca 4 veckor. Kontakta oss per telefon vid frågor.

Enklare arkiv- och föremålsförfrågningar besvaras kostnadsfritt på telefon onsdagar kl 10-12, eller på e-post: husqvarna.museum@husqvarna.se.

*Minsta debitering: 1 timme