Jubileum på museet


Hemsidesbild

Symaskinen blev den första civila produkten för Husqvarna efter att i så gott som 200 år
enbart tillverkatvapen för svenska arméer.  Denna historia vill vi berätta mycket mer om
såväl på sociala medier som fysiskt på museet under året.  En försmak i form av en tidslinje
finner du på https://www.husqvarnaviking.com/sv-SE/About
Historieklipp

Nyhetsarkiv