Vi söker Torkskåp!

Mycket har vi i våra samlingar men inte allt. Vi saknar torkskåp från 1960- och 1970-talen och söker sådana till våra utställningar.

036-14 61 62
Info@museum.husqvarna.se

Torkskåp

Nyhetsarkiv