Om oss

Starten

Husqvarna Museum öppnade den 27 april 1993, och inryms i det hus som
fram till 1940-talet var vapenverkstad. Den 14 mars 2005 var det nyinvigning av
museet som utökades till 2400 kvadratmeter med ny handikappvänlig entré och
foajé samt nya utställningssalar.

Organisation

Husqvarna Museum drivs sedan starten 1993 som ett samarbetsprojekt mellan Huskvarna Hembygdsförening och Husqvarna AB. Huskvarna Hembygdsförening är huvudman och driver verksamheten med stöd från Husqvarna AB som kostnadsfritt tillhandahåller lokaler m.m.

Av Hembygdsföreningens styrelse har utsetts en styrgrupp för museet:

Christer Carlberg – ordförande
Björn Johansson Elmervik – kassör, ekonomi
Hans Merkert – ledamot, personal
Arne Månberg – ledamot
Anders Kragner – ledamot
Museichefen – adjungerad, protokollförare

 

Personal

Museichef
Rickard Bindberg
Administration, arkiv & samlingar, utställningar, marknadsföring, guidade visningar

Receptionist & butiksansvarig
Eva Charlotte Dahnberg
Bokningar, administration, guidade visningar

Antikvarie
Dan-Erik Westerdahl
Arkiv & samlingar, utställningar, guidade visningar

Vaktmästare & receptionist
Stefan Svensson
Utställningsservice, föremålsvård, bokningar

Ideella krafter

Museets helgöppethållande, guideverksamhet, arkivarbete, samt utställningsbyggnationer och underhåll utförs även av våra ideella krafter, som är helt avgörande för museets verksamhet.

 

Vi samarbetar med

FUPMS200

 

Husq_Group_logo_CMYK

Hembygdsföreningen_loggo