Besöksrekord på Husqvarna Museum!

02 februari 2016 | Okategoriserade

Under 2015 har Husqvarna Museum haft besöksrekord! Hela 33 371 personer besökte museets utställningar och tog del av Husqvarna AB:s fantastiska historia. Detta innebär att det förra besöksrekordet nu överskrids med över 5000 personer samt 2014 besöksantal med över 6000 personer! Det fina resultatet kan jämföras med 2014 års 26 981 besökare, samt det gamla rekordet på 28 129 från 2005. Dessutom hade museet under 2015 totalt 364 bokade guidningar, vilket håller ungefär samma antal som året dessförinnan. [—]

Läs mer

Hjärtstartare på museet!

13 januari 2016 | Nyheter

Husqvarna Museum har nu införskaffat en hjärtstartare, samt utbildat vår personal i hjärt- och lungräddning.

Läs mer

Jul på museet!

27 november 2015 | Nyheter
Läs mer

Nutidsrum på Husqvarna Museum

02 juni 2015 | Nyheter

De 27 000 personer som årligen besöker Husqvarna museum kommer framöver inte bara ta del av vår historia.  I sista rummet möter besökaren dagens Husqvarna Group och dagens produkter: batteriprodukter, robotgräsklippare, motorsågar och kapsågar. ”Det är roligt att vi nu får möjlighet att avrunda med att visa vad som görs idag,” säger museichef Richard Bindberg. ”Med det här rummet blir historien mer komplett. Jag hoppas att våra besökare kommer bli så inspirerade efter museibesöket att de [—]

Läs mer

Ny bok om Husqvarnas motorcykelhistoria

11 maj 2015 | Nyheter
MC_bok_529x440

Boken är skriven på svenska och engelska. Författare: Dane Glantz. Boken beskriver detaljerat (med tekniska data, illustrationer och allmän text) Husqvarnas samtliga motorcykelmodeller mellan åren 1903 och 1964. Ett särskilt kapitel behandlar Husqvarnas tävlingsverksamhet under perioden 1922 -1935. Stort utrymme ägnas åt att beskriva de världsberömda tävlingsmaskinerna med V-twin motorer, hur de var byggda. Många tekniska illustrationer och foton. Hårda pärmar, 256 sidor, sv/v. Format: 240 x 270 x 21 mm. Illustrationer: ca 405 + [—]

Läs mer