Besöksrekord på Husqvarna Museum!

Under 2015 har Husqvarna Museum haft besöksrekord! Hela 33 371 personer besökte museets utställningar och tog del av Husqvarna AB:s fantastiska historia. Detta innebär att det förra besöksrekordet nu överskrids med över 5000 personer samt 2014 besöksantal med över 6000 personer!

Det fina resultatet kan jämföras med 2014 års 26 981 besökare, samt det gamla rekordet på 28 129 från 2005. Dessutom hade museet under 2015 totalt 364 bokade guidningar, vilket håller ungefär samma antal som året dessförinnan. Husqvarna AB:s, och likande industriers, historia är en stor del av samhällsutvecklingen under flera hundra år och därmed av stort allmänintresse för både gammal och ung. Vi är därför mycket glada över att så många besökt oss och vi hoppas på fortsatt intresse även framöver!

Museet_2015

 

Nyhetsarkiv