Aktiebolag i 150 år!

Hugo Tamm

Hugo Tamm

Idag den 22 november 2017 fyller Husqvarna AB, såsom aktiebolag, 150 år!

Dagens Husqvarna-bolag grundades som ett kungligt vapenfaktori i Jönköping den 15 februari 1620 och skulle drivas i sin gamla, och med tiden alltmer föråldrade, faktoriorganisationsform i nästan 250 år. När Sverige i mitten av 1800-talet fick sin första aktiebolagslag skulle även faktoriet – som från 1820 utvecklats till ett slags andelssällskap – så småningom omvandlas till ett aktiebolag.

Det skedde år 1867 och drivande var den dåvarande storägaren Hugo Tamm i samarbete med bl.a. sin svärfar som ägde en mindre andel. Den 22 november 1867 hölls konstituerande bolagsstämma i Husqvarna Vapenfabriks AB.

Vid denna tid var vapenfabriken helt sysselsatt med militära vapen men den långa fredsperiod som Sverige befann sig i – och fortfarande befinner sig i! – medförde att civil produktion blev nödvändig. Så år 1872, efter fem år som aktiebolag, kunde man presentera en första civil produkt, symaskinen Nordstjernan (eller ”Kattryggen” som den också kom att kallas!).

Vid mitten av 1950-talet introducerades Husqvarna-aktien på Stockholms Fondbörs. År 1970 invaldes, som första kvinna i ett svenskt börsbolags styrelse någonsin, direktör Lil Wettergren, Pauliströms Bruk AB, i bolagsstyrelsen. Direktör Wettergren är kanske mest känd för att ha uppfunnit pappersblöjan för spädbarn! År 1973 invaldes i styrelsen de första representanterna för de anställda: K-G Axelsson för tjänstemännen och Våge Bolin för arbetarna.

Resten är historia som man brukar säga. Husqvarna-bolaget kom med tiden att kraftigt expandera den civila produktionen till dagens företag som framför allt tillverkar motordrivna trädgårds-, skogs- & byggnadsprodukter.

 

Nyhetsarkiv